HERKULES PARTNER 2020

Program partnerski dla serwisów blacharskich

Pierwszym programem kompleksowego i systemowego wsparcia dla serwisów zajmujących się naprawami karoserii jest HERKULES PARTNER, prowadzony przez HERKULES AUTO-TECHNIKA. Program partnerski powstał kilka lat temu, ale teraz przygotowano jego nową odsłonę. Jedną z ważniejszych cech programu, jest nieodpłatność. Serwisy deklarując chęć przystąpienia do sieci partnerskiej, uzyskują wyłącznie korzyści. Jaki jest zatem powód prowadzenia takiego programu przez dostawce technologii? Zacieśnienie kontaktów z klientami oraz lepszy dostęp do wiedzy co przynosi obopólne korzyści, zarówno warsztatom jak i dostawcy. Nie wszyscy mogą przystąpić do programu partnerskiego, ale warto przesłać zgłoszenie do weryfikacji. Weryfikacja jest poufna i jej wynik będzie przekazany wyłącznie zainteresowanym stronom. Zwykle jest tak, że organizator wskazuje na pewne czynniki, które po skorygowaniu przestaną być barierą uniemożliwiającą uczestnictwo w HERKULES PARTNER.

Korzyści bezpośrednie i pośrednie

Organizator oferuje programy rabatowe na zakup technologii oraz materiałów eksploatacyjnych. Jest to podstawowa zaleta dla wszystkich, którzy zamierzają rozwijać się i inwestować w narzędzia. Dodatkowo program oferuje swoim uczestnikom możliwość wykorzystywania wspólnego oznakowania warsztatów, chociaż nie jest to obowiązkowe. Wdrożenie technologii, to nie tylko zakup urządzeń. W celu skutecznego ich wdrożenia, konieczne jest wsparcie w postaci szkoleń technicznych zawierających zarówno umiejętności z pełnego wykorzystania zakupionych urządzeń jak i poszerzenie wiedzy technologicznej.

Zdobywanie klientów strategicznych

HERKULES PARTNETR ma jeszcze jedną ważna zaletę. Organizator zadbał, aby nawiązać kontakty z innymi sieciami naprawczymi oraz klientami strategicznymi jakimi są na przykład tzw. floty pojazdów, czy firmy leasingowe. Najlepsze serwisy partnerskie będą rekomendowane do współpracy z takimi właśnie klientami, którzy często poszukują sprawdzonych wykonawców usług blacharsko-lakierniczych w danym rejonie Polski.

Zapraszamy do kontaktu:

partner@herkules-sc.pl